Karin Lidén Genugu
Leg. psykoterapeut

02 karin lidén_MG_0262

Karin Lidén Genugu

 

Jag är utbildad Leg. Psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, socionom. Jag är även legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.

Jag har under mina 20 år som yrkesverksam haft möjlighet att möta vuxna, barn, familjer samt par inom främst vuxenpsykiatrisk öppenvård, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.

 

Det finns olika svårigheter i livet där psykoterapeutisk behandling kan hjälpa, det kan vara

– lidande i form av nedstämdhet, oro/ångest,

– svårigheter i ens nära relationer,

-upplevelser av en livskris som t ex separation eller kanske att behöva möta en livsomställning relaterat till en fysisk sjukdom, smärtproblematik.

-stress och utmattningstillstånd i relation till privatlivet eller arbetet samt låg självkänsla- prestationsbaserad självkänsla.

 

 

När vi upplever någon svårighet kan vi eller våra närstående behöva samtala med någon. Samtalen sker i förtroende och behandlingen utformas efter behov. Samtal med en psykoterapeut skapar möjlighet för ett minskat psykiska lidande och bidrar till en ökad livskvalitet. En leg. Psykoterapeut är legitimerad av socialstyrelsen och lyder därmed under Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Jag är medlem i Riksföreningen för Psykoterapicentrum (RPC)

 

Från och med den 7 juli 2022 erbjuder jag psykologisk konsultation, psykoterapi för enskilda och par, krisstöd/krishantering samt rådgivning.

Jag finns på plats på Kiropraktorkliniken Laurin och även digitalt.

 

Jag tar emot både privatbetalande patienter och patienter med remiss från läkare (vårdval psykoterapi PDT).

Kontakt sker via mail på info@karinlidengenugu.se.

 

 

 
Välkommen att ta kontakt!