Skip to content

Vanliga frågor

 

Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?

En kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i muskler, leder och nerver. Här följer exempel på åkommor som kan behandlas effektivt med kiropraktik:

• Halsrygg: huvudvärk, nackspärr, yrsel
• Bröstrygg: axelbesvär, tendiniter, musarm
• Ländrygg: ryggskott, ischias
• Arm/hand: tennis-/golfarmbåge

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?

Kiropraktiken bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap – CIOMS. För att få detta erkännandet krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Ja, kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktorbehandling är ytterst sällsynta, mer sällsynta än vid behandling med till exempel mediciner. Men som vid all annan verksam behandling kan patienten få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort efter behandlingen och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Hur vet jag att kiropraktorn är kompetent nog att behandla mig?

En legitimerad kiropraktor med utländsk utbildning är specialist på problem i muskler, skelett och nervsystem. Han eller hon har fem års universitetsstudier och ett års praktik inom svensk hälso- och sjukvård bakom sig. En kiropraktor med denna bakgrund är grundligt utbildad i differentialdiagnostik. Detta är mycket viktigt i sammanhanget, eftersom vissa invärtes sjukdomar kan ge symtom som ryggsmärtor, nacksmärtor, huvudvärk etc.
I Sverige är det Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) som samordnar legitimerade kiropraktorer med utländsk utbildning och ser till att standarden hålles internationellt hög.