Eline Nilsson Leg. Kiropraktor

Legitimerad kiropraktor Eline är utbildad kiropraktor från Syddansk universitet i Odense där hon tog sin 5-årig masterutbildning 2011.
Efter avslutade studier har Eline varit verksam som kiropraktor i Köpenhamn och Skåne.
Eline arbetar med olika manuella behandlingstekniker för kroppens leder och muskler, och vidareutbildar sig löpande.