Dry needling och akupunktur

Vi erbjuder både dry needling och akupunktur på kliniken.
dry needling kh
Om dry needling och akupunktur
Vad är skillnaden?
Dry needling används vid behandling av muskelsmärtor( intramuskelär stimulering). Den största skillnaden mellan dry needling och akupunktur är vid akupunktur låter man nålen sitta stilla medan man inom dry needling går in i muskeln med med nålen och arbetar aktivt in och ut samt i olika riktningar. Punkterna där nålarna sätts in palperas med fingrar för att hitta triggerpunkter. Den här behandlingsmetoden kan ofta vara väldigt smärtsam men har blivit väldigt populärt p.g.a hur effektivt det är.