Fysioterapeut / Sjukgymnastik

Fysioterapeut

Sjukgymnast och fysioterapeut är i dagsläget samma sak, anledningen är att Socialstyrelsen beslutade sig för att byta namn efter årsskiftet 2013-2014.
Alla fysioterapeuter som får sin legitimation efter 2013 blir automatiskt legitimerade fysioterapeuter, vissa sjukgymnaster har valt att själv byta titel till fysioterapeut.
Fysioterapeut och sjukgymnast är skyddade yrkestitlar i Sverige och legitimationen ges ut av Socialstyrelsen.
En fysioterapeut arbetar primärt med rörelse och stödjeorganen och finns inom både den kommunala sektorn, primärvården såväl som slutenvården.