Kiropraktik

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som avser diagnostik, förebyggande och behandling av funktionella besvär i rörelseapparaten.
Kiropraktik
Kiropraktik
Kiropraktik
Kiropraktik
Kiropraktorkliniken Laurin verksam sedan 1988

Vår uppgift är att tillsammans med dig utreda, diagnostisera och behandla orsaken till dina rygg-och ryggrelaterade problem.

• Medlem av Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

• Innehar patient- och ansvarsförsäkring

• Legitimerad av socialstyrelsen

• Ansluten till SACO (SRAT)

• Kliniken uppfyller socialstyrelsens krav vad gällande patientsäkerhet. 

• ECCE godkänd