Psykoterapeut

Vi erbjuder psykoterapeut på vår klinik.
karin lidén_MG_0262

Om psykoterapeut

Karin Lidén Genugu arbetar som leg. psykoterapeut på vår klinik. Mer om henne hittar ni under ”personal”.

 

Det finns olika svårigheter i livet där psykoterapeutisk behandling kan hjälpa, det kan vara

– lidande i form av nedstämdhet, oro/ångest,

– svårigheter i ens nära relationer,

-upplevelser av en livskris som t ex separation eller kanske att behöva möta en livsomställning relaterat till en fysisk sjukdom, smärtproblematik.

-stress och utmattningstillstånd i relation till privatlivet eller arbetet samt låg självkänsla- prestationsbaserad självkänsla.

 

När vi upplever någon svårighet kan vi eller våra närstående behöva samtala med någon. Samtalen sker i förtroende och behandlingen utformas efter behov. Samtal med en psykoterapeut skapar möjlighet för ett minskat psykiska lidande och bidrar till en ökad livskvalitet. En leg. Psykoterapeut är legitimerad av socialstyrelsen och lyder därmed under Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Karin är också medlem i Riksföreningen för Psykoterapicentrum (RPC).